Centrum BOZP a požární ochrana v Plzni

Specialisté v komplexním zajištění bezpečnosti práce a požárni ochrany


Revize technických zařízení

Revize slouží jako prevence a ochrana před nepříjemnými a života ohrožujícími haváriemi. Pravidelné revize Vám zajistí nejen bezproblémovou funkčnost zařízení, ale především bezpečnost a také bezproblémové kontroly, zajišťující příslušné státní orgány, které při zjištění nedostatků, udělují nemalé sankce za nedodržení stanovených zákonů.

Naši revizní technici za Vás již pohlídají termíny všech revizi a kontrol ve stanovených lhůtách. Provedou profesionální a důkladnou kontrolu všech technických zařízení a vystaví platnou revizní zprávu.

Revize strojů

Každý podnikatel je povinen zajistit pravidelné revize strojů, alespoň jednou za rok dle platné legislativy č.378/2001, č.378/2001.

Náš odborný revizní technik Vám zajistí profesionální kontrolu:

 • Celkového stroje.
 • Funkčnosti stroje.

Revize komínu

Každý podnikatel je povinen zajistit pravidelné revize komínu, alespoň jednou za rok nebo při stavebních změnách dle současné platné legislativy 91/2010 Sb.

Náš odborný revizní technik Vám zajistí profesionální kontrolu:

 • Funkčnosti celého komína.

Revize hromosvodu

Každý podnikatel je povinen zajistit pravidelné revize hromosvodu, alespon jednou za 2 roky dle současné platné legislativy a norem EN 62305-3 ČR.

Náš odborný revizní technik Vám zajistí profesionální kontrolu:

 • Všech součástí hromosvodů.
 • Funkčnosti celkového hromosvodu.

Revize elektroinstalace

Každý podnikatel je povinen zajistit pravidelné revize elektroinstalace, alespoň jednou za 5 let nebo při uvedení do provozu dle současné platné legislativy a norem ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ČR.

Náš odborný revizní technik Vám zajistí profesionální kontrolu:

 • Aktuálního stavu elektroinstalace.
 • Upevnění strojů.
 • Pojistek v HDS nebo kabelové skříni.
 • Porovnání a provedení elektroinstalace s projektovou dokumentací.
 • Stavu rozvaděče spolu s vodiči.
 • Dodržení všech vzdálenosti instalovaného zařízení v daných zónách.
 • Krytí přístrojů dle platných legislativ a dodržování podle prostředí, kde jsou umístěny.

Revize hasicích přístrojů

Každý podnikatel je povinen zajistit pravidelné revize hasicích přístrojů, alespoň jednou za rok dle současné platné legislativy 246/2001 Sb.

Náš odborný revizní technik Vám zajistí profesionální kontrolu:

 • Tlaku.
 • Stavu a průchodnosti hadice.
 • Zaplombované pojistky spouště.
 • Opatření při případných nedostatcích.
 • Zpracování revizní zprávy.

Revize požárních hydrantů

Každý podnikatel je povinen zajistit pravidelné revize požárních hydrantů, alespoň jednou za rok dle současné platné legislativy a vyhlášky 246/2001 Sb.

Náš odborný revizní technik Vám zajistí profesionální kontrolu: - Umístění hydrantu. - Správného označení hydrantu. - Přístupu k hydrantu. - Umístění hydrantu. - Funkčnost hydrantu.

Revize elektrických přístrojů

Každý podnikatel je povinen zajistit pravidelné revize elektrických přístrojů, alespoň jednou za rok dle současné platné legislativy č. 251/2005.

Náš odborný revizní technik Vám zajistí profesionální kontrolu:

 • Stavu přívodního vedení a barevného značení.
 • Neporušenosti krytů.
 • Zapojení s projektovou dokumentací.

Revize nouzového osvětlení

Každý podnikatel je povinen zajistit pravidelné revize nouzového osvětlení, alespoň jednou za rok dle současné platné legislativy a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Náš odborný revizní technik Vám zajistí profesionální kontrolu:

 • Rozsvícení u všech svítidel.
 • Doby svícení.
 • Funkčnost a stav signálek a přístrojů.

Specialisté v profesionálním a komplexním zajištění revizí

Naše společnost Energom projekty a.s Vám díky odborně proškoleným revizním technikům zajistí komplexní revize všech technických zařízení s předáním platné revizní zprávy.

Zastoupíme Vás

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných státních orgánů?

 • Inspektorátu práce (OIP)
 • Hasičského sboru (HSZ)
 • Hygienické stanice (HSZ)

Vyvarujte se zbytečným ztrátám...

Zajistíme Vám profesionální komplexní služby v oblasti BOZP a PO. Oznamte nám smluvené datum kontroly.

 • Svou práci si rádi obhájíme. ... Kontaktujte nás...

Kontakt

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany Plzeň

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace