Centrum BOZP a požární ochrana v Plzni

Specialisté v komplexním zajištění bezpečnosti práce a požárni ochrany


PO - Požární ochrana

Každá právnická či podnikající fyzická osoba je povinna v rámci zabezpečení požární ochrany začlenit provozovanou činnost do kategorie požárního nebezpečí dle platné novelizace zákona č. 133/1985 Sb a vyhlášek č. 247/2001 Sb v oblasti PO.

Naší specialisté v oblasti PO všechny zákonem požadované povinnosti zvládnou za Vás. Za svou práci ručíme, proto Vás také rádi zastoupíme u státních kontrolních orgánů a zajistíme, aby Vám už nehrozily žádné zbytečné sankce.

Dokumentace PO

Zajistíme Vám profesionální požární řády.

Zajistíme Vám profesionální požární kniha.

Zajistíme Vám profesionální řád ohlašovny požáru.

Zajistíme Vám profesionální požární evakuační plán.

Zajistíme Vám profesionální preventivní požárních hlídky.

Zajistíme Vám profesionální požární poplachové směrnice.

Zajistíme Vám profesionální posouzení požárního nebezpečí.

Zajistíme Vám profesionální dokumentace o zdolávání požáru.

Zajistíme Vám profesionální plán a rozvrhy školení zaměstnanců.

Zajistíme Vám profesionální stanovení a organizaci zabezpečení požární ochrany.

Zajistíme Vám profesionální dokumentaci a začlenění do kategorií činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

Školení PO

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit vstupní i právidelná školení BOZP dle platného předpisu č. 246/2001 Sb o požární prevenci pro každého zaměstnance.

 • Školení PO doporučujeme provádět alespoň jednou za 2 roky.

Kdy je povinné školení BOZP?

Školení PO naše společnost zajišťuje pomocí odborných školitelů, kteří provádí školení vždy na profesionální úrovní přizpůsobené zúčastněným jednotlivcům tak, aby bylo plně srozumitelné.

• Profesionální školení BOZP pro zaměstnance.

• Profesionální školení BOZP pro vedoucí pracovníky.

Obsah školení PO:

 • Zajistíme Vám komplexní ověření znalostí pomocí testu.

 • Zajistíme Vám komplexní školení řadových a vedoucích zaměstnanců.

 • Zajistíme Vám komplexní zpracování tématického plánu a rozvrhu školení.

 • Zajistíme Vám komplexní provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO.

 • Zajistíme Vám komplexní vydání písemného osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance.

 • Zajistíme Vám komplexní sledování lhůt školení , pravidelně a s předstihem Vás upozornění na stanovené termíny.  

Specialisté v profesionálním a komplexním zajištění PO

Naše společnost Energom projekty a.s, Vám díky odborně proškoleným specialistům v oblasti PO zaručí vysokou úroven profesionality námi poskytovaných služeb. Zajistíme Vám kompletní zabezpečení požární ochrany na míru Vaši společnosti dle přesně stanovených zákonů tak, aby jste svůj čas mohli věnovat své podnikatelské činnosti, a nemuseli se již zabývat hrozícími sankcemi ze státních kontrolních orgánů.

Zastoupíme Vás

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných státních orgánů?

 • Inspektorátu práce (OIP)
 • Hasičského sboru (HSZ)
 • Hygienické stanice (HSZ)

Vyvarujte se zbytečným ztrátám...

Zajistíme Vám profesionální komplexní služby v oblasti BOZP a PO. Oznamte nám smluvené datum kontroly.

 • Svou práci si rádi obhájíme. ... Kontaktujte nás...

Kontakt

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany Plzeň

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace