Centrum BOZP a požární ochrana v Plzni

Specialisté v komplexním zajištění bezpečnosti práce a požárni ochrany


BOZP - Bezpečnost práce

Každý zaměstnavatel je povinen plnit legislativní požadavky, dle platného zákoníku práce  č. 309/2006 Sb v oblasti BOZP.

Při správném zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Vašich zaměstnanců, předejdete vzniku možných rizik, ohrožující jejich životy a zdraví. A zároveň se tak vyvarujete nemalým sankcím, které hrozí při nedodržení zákonných požadavků v oblasti BOZP ze stran státních kontrolních orgánu.

Vstupní audit BOZP

Naši speciálně vyškolení auditoři Vám v jednotlivých oblastech BOZP pomohou se správným dodržením platné legislativy č. 309/2006 Sb , včetně vstupního auditu BOZP na míru Vaší společnosti.

 • Profesionálně zajistíme  kategorizace prací.
 • Profesionálně zajistíme  řízení a prevenci rizik.
 • Profesionálně zajistíme   poskytnutí první pomoci.
 • Profesionálně zajistíme ochranné pracovní prostředky.
 • Profesionálně zajistíme provádění kontrolní činnosti BOZP.
 • Profesionálně zajistíme navržení bezpečných pracovních postupů.
 • Profesionálně zajistíme školení v oblasti BOZP u všech zaměstnanců.
 • Profesionálně zajistíme zjištění neshody stavu BOZP s legislativními požadavky.
 • Profesionálně zajistíme a stanovíme v případě zjištění nehod opatření k nápravě.
 • Profesionálně zajistíme posouzení bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích.
 • Profesionálně zajistíme audit stávající dokumentace – posouzení celého systému řízení BOZP.

Díky vstupnímu auditu Vám náš odborný auditor zabezpečí všechny potřebné urovně BOZP.

Školení BOZP

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit vstupní i právidelná školení BOZP dle platného předpisu ZP § 103 odst. 2 a 3 pro každého zaměstnance.

 • Školení BOZP doporučujeme provádět alespoň jednou za 2 roky.

Kdy je povinné školení BOZP?

Školení BOZP naše společnost zajišťuje pomocí odborných školitelů, kteří provádí školení vždy na profesionální úrovní přizpůsobené zúčastněným jednotlivcům tak, aby bylo plně srozumitelné.

 • Profesionální školení BOZP pro zaměstnance. - Profesionální školení BOZP pro vedoucí pracovníky. - Profesionální školení BOZP pro řidiče referentských vozidel. - Profesionální školení BOZP pro práci ve výškách.

Obsah školení BOZP:

 • Zajistíme Vám komplexní vstupní školení BOZP.
 • Zajistíme Vám komplexní školení při mimořádných událostech.
 • Zajistíme Vám komplexní pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti
 • Zajistíme Vám komplexní periodická školení BOZP dle zpracované osnovy školení.
 • Zajistíme Vám komplexní přezkoušení zaměstnanců a ověření znalostí pomocí testu.
 • Zajistíme Vám komplexní školení u vedoucích zaměstnanců včetně vydání osvědčení o absolvovaném školení.
 • Zajistíme Vám komplexní školení pro vybrané profese (práce ve výškách, školení svářečů, řidičů referentských -služebních vozidel, jeřábníků, vazačů atd.)  

Koordinátor BOZP

Každý zadavatel stavby je povinen zajistit pravidelnou koordinaci na staveništi dle platného zákonu č. 183/2006 Sb. ,č. 309/2006 Sb. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kdy je povinná koordinace BOZP na staveništi?

U přípravné fázi stavby:

 • V průběhu realizace stavby se zvýšeným rizikem nebezpečí dle nařízení vlády č. 183/2006 Sb. i zákon č. 309/2006 Sb.

 • Při plnění rozsahu stavby dle nařízení vlády č. 309/2006 Sb.

U fáze realizace stavby:

 • Při realizaci stavby, u které jsou dva a více zhotovitelů s přesaženými limity objemů dle nařízení vlády č. 309/2006 Sb.

Koordinace BOZP na staveništi

Náš odborně proškolený koordinator BOZP Vám zajistí:

 • Komplexní koordinaci při evidenci závad.
 • Komplexní koordinaci při výběru zhotovitelů stavby.
 • Komplexní koordinaci při tvorbě plánu jednotlivých prací.
 • Komplexní koordinaci  při sledování a dodržení plánu BOZP.
 • Komplexní koordinaci  při organizování na kontrolních dnech.
 • Komplexní koordinaci při posouzení stavu o zabezepčování BOZP a PO.
 • Komplexní koordinaci  při zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi.
 • Komplexní koordinaci  při kontrole zabezpečení objektu, včetně vjezdu na staveniště.
 • Komplexní koordinaci  při přijímaní možných opatření ke správnému zajištění BOZP a PO.
 • Komplexní koordinaci  při zpracování právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích k dané stavbě.
 • Komplexní koordinaci  při ohlášení nebo zahájení stavebních prací u oblastního inspektorátu práce.

Specialisté v profesionálním a komplexním zajištění BOZP.

Naše společnost Energom projekty a.s, Vám díky odborně proškoleným specialistům v oblasti BOZP zaručí vysokou úroven profesionality námi poskytovaných služeb.

Zajistíme Vám kompletní bezpečnost a ochranu zdraví při práci na míru Vaši společnosti dle přesně stanovených zákonů tak, aby jste svůj čas mohli věnovat své podnikatelské činnosti, a nemuseli se již zabývat hrozícími sankcemi ze státních kontrolních orgánů.

Zastoupíme Vás

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných státních orgánů?

 • Inspektorátu práce (OIP)
 • Hasičského sboru (HSZ)
 • Hygienické stanice (HSZ)

Vyvarujte se zbytečným ztrátám...

Zajistíme Vám profesionální komplexní služby v oblasti BOZP a PO. Oznamte nám smluvené datum kontroly.

 • Svou práci si rádi obhájíme. ... Kontaktujte nás...

Kontakt

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany Plzeň

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace